Joi, 12 noiembrie 2015, 12:00 | ÎNTÂLNIRILE DE STRATEGIE: #2 Spațiul fizic construit | ARCUB Gabroveni

Experţii Ștefan Ghenciulescu, Celia Ghyka și Vera Marin au analizat spațiul fizic construit al Bucureștiului din perspectiva patrimoniului ca resursă culturală, spațiului public ca suport pentru viață urbană precum și promovării și susținerii arhitecturii ca act cultural.

Domeniul spațiului fizic construit face obiectul unei multitudini de actori: de la administrația centrală și locală la investorii privați și publici, specialiști, reprezentanți ai sectorului asociativ, dar și practic toți cei care locuiesc în oraș. Credem în nevoia ca instituțiile publice și instituțiile culturale să se implice în procesul dezvoltării urbane, să devină parteneri inconturnabili în deciziile ce se iau pentru oraș. Credem, de asemenea, în necesitatea corelării acestor direcții de acțiune cu alte documente de strategie din alte sectoare de politici publice urbane (mobilitate, locuire, spații publice și spații verzi etc.) precum și cu conținutul Planului Urbanistic General al Bucureștiului, aflat în curs de elaborare.

Mihaela Păun, director ARCUB, Corina Șuteu – expert independent senior advisor strategia culturală ARCUB, Sabina Baciu – expert independent strategia culturală ARCUB, arh. Ștefan Ghenciulescu, Partener și redactor-șef, Zeppelin, arh. Celia Ghyka, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Asociația pentru Tranziție Urbană, arh. Vera Marin, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Asociația pentru Tranziţie Urbană, Asociația De-a Arhitectura, arhitect Attila Kim au luat parte la această întâlnire.

Această prezentare a făcut parte dintr-o nouă serie de întâlniri lunare dedicate studiilor și rapoartelor comisionate de catre ARCUB în cadrul procesului de elaborare a Strategiei Culturale și Creative a Bucureștiului 2015-2025. Prin ele s-a urmărit atât să consultăm opinia publică, cât și să prezentarea unor serii de cercetări utile pentru activitatea operatorilor culturali din București. Intrarea a fost liberă, în baza completării formularului de înscriere disponibil aici.