Fundamentare

În condițiile pionieratului acestui demers și lipsei cronice a unor informații privind sectorul cultural și practicile culturale ale bucureștenilor, în prima parte a acestui proces (iunie 2014 – dec 2015), ARCUB a comisionat o serie de studii și cercetări cantitative și calitative care să răspundă nevoii de fundamentare a strategiei pe o mai bună înțelegere a ecosistemului cultural bucureștean, și a derulat o serie de consultări pe marginea acestora. Vă invităm să consultați în această pagină Studiile comisionate.

Alte studii și rapoarte disponibile au fost de asemenea consultate în procesul de analiză și diagnoză. Dorim să listăm aici, ca referință, o selecție din documentele relevante disponibile online.

Nu în ultimul rând, procesul de planificare strategică se înscrie și trebuie corelat cu o gamă extrem de largă de Documente de politică publică la nivel național, regional și local, de la Programul național de guvernare la strategii de dezvoltare locală la nivelul sectoarelor, de la Planul de Mobilitate Urbană la Planul Urbanistic General și alte strategii și planuri sectoriale (mediu, turism etc.).