Alte documente de politică publică

LA NIVEL NAȚIONAL

Programul Național de Guvernare 2016Ceea ce își asumă acest Guvern e un set de măsuri concrete, limitate ca număr, dar cu impact și relevanță sistemică, pentru care intenționează să dea seama la final de mandat față de forțele politice și față de societate (2015 - 2016).Descarcă
Plan Strategic Ministerul Tineretului și SportuluiPriorități strategice pentru anul 2016: coagularea unei mișcări de tineret cu scopuri comune, care să aibă reprezentativitate reală în sectorul de tineret; promovarea activităților de voluntariat în rândul tinerilor și recunoașterea competențelor dobândite; obținerea unor rezultate cât mai bune la Jocurile Olimpice, Rio de Janeiro, 2016; promovarea sportului de masă.Descarcă
Plan Strategic Ministerul CulturiiPriorități strategice pentru anul 2016: definirea și aplicarea Strategiei Culturii și Patrimoniului Național și construirea unei noi săli de concerte, restaurarea și consolidarea unor clădiri din patrimoniul cultural.Descarcă
Plan Strategic Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației PublicePriorități strategice pentru anul 2016: Strategia și Politicile privind Dezvoltarea Teritorială; dezvoltarea sistemelor de e-guvernare, în domeniul Urbanismului și Autorizării Construcțiilor; derularea programelor de investiții în domeniul locuirii, inclusiv ale celor implementate de ANL și perfecționarea, simplificarea și creșterea calității în Administrația Publică.Descarcă
Plan Strategic Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de AfaceriPriorități strategice pentru anul 2016: promovarea Relațiilor Comerciale Externe precum și creșterea volumului de investiții străine în România, dar și investițiilor române în străinătate, definirea rolului statului ca acționar, stimularea Mediului de afaceri intern și a Turismului, întocmirea Planului de Dezvoltare Economică pe Termen Mediu și Lung a României.Descarcă
Programul Național de Guvernare 2013-2016Descarcă
Acordul de Parteneriat România
Acordul de Parteneriat este documentul strategic național care fundamentează și stabilește obiectivele tematice de dezvoltare și alocare indicativă a fondurilor europene în perioada 2014-2020. Pornind de la acest acord se dezvoltă programele operaționale pentru îndeplinirea obiectivelor UE prin programarea fondurilor comunitare.
Descarcă
Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi"
Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" (2015-2020) îşi propune
să asigure implementarea prevederilor Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi(CDPD) prin seturi de măsuri coerente, integrate şi interinstituţionale. Un capitol important al strategiei se referă la nevoia de accesibilitate și mobilitate pentru persoanele cu dizabilități, punctând nevoia de utilizare a conceptului de ”mobilitate personală” pentru a elimina bariarele care împiedică accesul la educație, formare personală, angajare și la viață independentă ținând cont de fiecare tip de dizabilitate în parte.
Descarcă
Strategia Culturală Națională 2014-2020Strategia este încă în curs de adoptare, și reprezintă o referință privind direcțiile de dezvoltare la nivel național.Consultă
Strategia de dezvoltare teritorială a României 2016-2035Intitulată "România policentrică 2035. Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni", Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care este conturata viziunea de dezvoltare a teritoriului național pentru orizontul de timp 2035 și sunt stabilite obiective de dezvoltare, masuri, actiuni si proiecte concrete la nivel teritorial. Acest document va contribui la fundamentarea politicilor sectoriale și locale în profil teritorial și va ghida investiţiile privind echiparea teritoriului pentru următoarele două decenii (în curs de adoptare).Consultă
Există câteva tematici cheie pentru sectorul cultural pe marginea cărora s-au organizat grupuri de lucru la nivel național:a) Codul Patrimoniului, în curs de elaborare sub egida Institutului Național al Patrimoniului. Principiile acestuia au fost supuse dezbaterii publice în prima parte a acestui an[1], iar pe baza lor vor fi elaborate ulterior tezele și textul legislativ;
b) Codul Urbanismului, în curs de elaborare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
c) Grupuri de lucru privind sectoarele culturale și creative, la inițiativa Secretariatului General al Guvernului;
d) Grupul de lucru la nivel interguvernamental, inițiat de Ministerul pentru consultare publică și dialog civic cu participarea a 8 ministere și a numeroși parteneri neguvernamentali, privind oportunitatea unei politici publice la nivel național care să asigure valorificarea în folosul comunității a patrimoniului neutilizat, cu accent asupra patrimoniului industrial din marile aglomerări urbane. Acesta a prezentat în aprilie 2016, în cadrul unei conferințe naționale, primele rezultate și direcții de analiză viitoare[2].

LA NIVEL REGIONAL (BUCUREȘTI-ILFOV)

Planul de Dezvoltare Regională pentru regiunea București - Ilfov (2014 - 2020) Această strategie cuprinde cea mai complexă și recentă analiză a situației privind infrastructura și serviciile de transport în județul Ilfov. El este totodată o referință în alocarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Regional (adoptat).Descarcă
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă Regiunea București - Ilfov (2016 - 2030)Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic și un instrument de politică de dezvoltare, folosind un software de simulare a transporturilor având ca scop rezolvarea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor pentru a îmbunătăți calitatea vieții, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor europene privind protecția mediului și eficienta energetică. Gândit ca un plan strategic pentru oameni și locuri, PMUD propune o schimbare a abordării mobilității în regiune, trecând de la un accent asupra mașinii la unul asupra persoanelor (în curs de adoptare).
Descarcă

LA NIVEL LOCAL

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru zona centrală a orașului București (2010 - 2020)Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru zona centrală a Bucureștiului este un demers de planificare și proiectare pentru îmbunătățirea infrastructurii și amenajarea unor spații publice din centrul orașului. PIDU Central și-a propus să acționeze ca un catalizator pentru regenerarea zonei și să (re)creeze o identitate urbană pentru centrul orașului București. În cadrul acestui demers au fost adoptate la începutul anului 2016 o serie de PUZ-uri (planuri urbanistice zonale) și un pachet de proiecte de investiții, eligibile pentru finanțare din fonduri europene.Descarcă
Concept Strategic București 2035
(2010 - 2035)
Proiectul a fost lansat la iniţiativa Primăriei Municipiului Bucureşti şi conturează un model de dezvoltare pentru oraș care să ia în considerare şi aria sa de influenţă. Scopul strategiei este stabilirea unor principii comune de dezvoltare care să conducă la conturarea unei zone armonioase şi competitive cu şanse mari să antreneze atât dezvoltarea de ansamblu cât şi comunităţile locale. Status: Acest document nu a fost adoptat de Consiliul General al Municipiului București, dar reprezintă o referință în procesele de planificare actuale, inclusiv pentru Planul Urbanistic General în curs de revizuire.Consultă
Planul Urbanistic General pentru București (2000 - 2018)P.U.G. este documentul de reglementare a zonelor funcționale din Municipiul București. Documentul în vigoare, aprobat în anul 2000, se află din 2013 în procesul de revizuire, urmând să fie finalizat și adoptat în 2018/2019.Consultă
Strategia de Dezvoltare a Sectorului 6
(2014 - 2023)
Strategia de Dezvoltare a Sectorului 6 reprezintă debutul în vederea integrării proiectelor și abordărilor sectoriale la nivelul întregului sector, în vederea maximizării impactului fondurilor publice investite, în beneficiul comunităților.Descarcă
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3
(2014-2020)
Prezentul document strategic urmărește obținerea unor rezultate care să soluționeze o parte din problemele socio-economice identificate, aducând totodată beneficii pentru întreaga comunitate. Astfel de rezultate se referă la dezvoltarea economiei locale prin valorificarea creativă a resurselor, revitalizarea spațiului urban, îmbunătățirea accesului la servicii medicale și educaționale sau dezvoltarea infrastructurii de bază.Descarcă