Strategia

În urma procesului de analiză și consultare, au fost elaborate direcțiile strategice de dezvoltare culturală pentru Municipiul București, bazate pe o abordare de tip orașul ca ecosistem. Sistemul cultural se intersectează cu sistemul economic, dimensiunea urbană, necesitatea permanentizării unui mediu curat, prietenos și atractiv pentru cetățenii Bucureștiului. Sistemul cultural este văzut, în acest sens, ca generator de calitate a vieții și ca un conector privilegiat în oraș. Cultura, în sens larg, va permite cetățeanului să își adâncească atât sentimentul de apartenență, cât și cel de promotor al orașului București.

Axele și obiectivele strategice prioritare pe care orașul ar fi de dorit să le asume și să le includă în strategia sa de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung sunt sintetizate în Cadrul strategic de mai jos și prezentate pe larg, alături de un set de propuneri de instrumente și mecanisme de implementare, în documentul strategic Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2026.  În perioada 9 iunie – 25 iulie 2016 acesta s-a aflat în dezbatere publică și a fost adoptat de către Consiliul General al Municipiului București la 1 august 2016.