Author Archives: dorin@arcub.ro

Prima Strategie Culturală pe termen lung a Municipiului București a fost adoptată

Consiliul General al Municipiului București a adoptat pe 1 august 2016, prima Strategie Culturală a Municipiului București, care va ghida acțiunea în materie culturală a autorității locale pentru următorul deceniu. Strategia culturală (2016 – 2026) se dorește a fi un document de referință, dar mai ales lansarea unui proces de decizie și acțiune strategică și consecventă pentru o dezvoltare susținută pe termen lung, care să contribuie la dezvoltarea orașului prin cultură.

Demersul propus de această strategie este unul de tip orașul ca ecosistem; sistemul cultural se intersectează cu sistemul economic, dimensiunea urbană, necesitatea permanentizării unui mediu curat, prietenos și atractiv pentru cetățenii Bucureștiului. Sistemul cultural este văzut, în acest sens, ca generator de calitate a vieții și ca un conector privilegiat în oraș. Cultura, în sens larg, va permite cetățeanului să își adâncească atât sentimentul de apartenență, cât și cel de promotor al orașului București.

Astfel, identificând zonele critice, dar și oportunitățile de la nivelul orașului, strategia culturală propune, printre altele, o acțiune concertată și consecventă care vizează reechilibrarea ofertei și infrastructurii culturale pe întregul teritoriu al orașului, printr-o activare a cartierelor și un sprijin consecvent pentru o cultură în proximitate; asigurarea accesului și încurajarea unei participări generalizate a tuturor cetățenilor orașului la sistemul cultural, care să promoveze nu doar un public-spectactor, ci un cetățean implicat, și care să încurajeze participarea locuitorilor care nu se regăsesc în oferta culturală prezentă; valorizarea patrimoniului bucureștean ca resursă cheie de dezvoltare; încurajarea reaproprierii spațiului public de către cetățenii orașului; legitimarea și susținerea sectoarelor culturale și creative ca motoare de dezvoltare economică; dezvoltarea turismului cultural etc.

Elaborarea strategiei a fost lansată în anul 2014, în contextul provocării asumate de București de a candida pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, ambele demersuri propundu-și asumarea culturii ca un motor de dezvoltare a orașului și de creștere a calității vieții pentru locuitorii săi. Această strategie este rezultatul unui proces îndelungat și complex de elaborare, de aproape doi ani, realizat sub coordonarea ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, în colaborare cu numeroși parteneri, care a presupus realizarea a numeroase studii și analize și un proces de consultare la care au participat, în cadrul a 12 întâlniri de consultare, peste 230 de persoane reprezentative din domeniul cultural – directori ai instituțiilor publice de cultură, antreprenori culturali, reprezentanți ai ONG-urilor cu activitate în zona culturală, dar și ai administrației locale municipale și de sector, cetățeni interesați de acest proces.

În condițiile pionieratului acestui demers și lipsei cronice a unor informații privind sectorul cultural și practicile culturale ale bucureștenilor, ARCUB a comisionat, în prima parte a acestui proces, o serie de studii și cercetări cantitative și calitative care să răspundă nevoii de fundamentare a strategiei pe o mai bună înțelegere a ecosistemului cultural bucureștean și a derulat consultări pe marginea acestora. Toate aceste rapoarte sunt disponibile pentru consultare în secțiunea Studii comisionate.

Este important de subliniat că demersul realizării unei strategii culturale și a armonizării acesteia cu planul de dezvoltare al Bucureștiului, al detalierii și perfecționării lui, atât prin consultări specializate, cât și prin dezbatere publică, este un demers pionier în Capitală. Documentul strategic adoptat astăzi reprezintă primul document strategic de viziune al Strategiei Culturale a Municipiului București 2016-2026, operaționalizarea și implementarea strategiei culturale urmând a se realiza sub autoritatea Primăriei Municipiului București, în colaborare și consultare cu întregul sector cultural bucureștean și cu actorii cheie din domeniile complementare vizate.

Documentul strategic adoptat de Consiliul General al Municipiului București pe 1 august 2016, poate fi consultat aici.

 

Consultare publică despre relevanța Strategiei culturale la nivelul sectoarelor (18 iulie @ La firul ierbii)

Echipa care a coordonat elaborarea Strategiei Culturale a Municipiului București a participat luni, 18.07.2016, ora 18.00, în spațiul La firul ierbii, la o consultare publică inițiată de USB Sector 4. Cetățeni, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale și ai instituțiilor publice de cultură sunt invitați să participe la o dezbatere publică privind Strategia Culturală a Municipiului București și corelarea activităților culturale din sectorul 4 cu aceasta. Strategia Culturală rezultată în urma procesului coordonat de ARCUB se află în dezbatere publică până pe data de 25 iulie 2016.

Evenimentul a fost moderat de Mihaela Murgoci, consilier local din partea Uniunii Salvați Bucureștiul și membră a Comisiei pentru Cultură, Culte, Minorități, Sport și Tineret din cadrul Consiliului Local sector 4. La această consultare au fost invitați și ceilalți membri ai acestei comisii, Ștefănel-Dan Marin din partea PMP, Ioan-Răzvan Sava din partea PNL, Samir Simion și Gheorghe Șupeală din partea Alianței PSD+UNPR.

Sugestiile și opiniile participanților au fost dezbătute împreună cu membrii echipei de strategie ai ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti. În completarea discuțiilor privind Strategia Culturală a orașului, cetățenii sunt încurajați să contribuie cu propuneri de îmbunătățire și eficientizare a modalităților de comunicare și colaborare între administrația locală și societatea civilă.

Evenimentul a inițiat o serie de întâlniri organizate cu scopul de a crea o legătură între strategia culturală a Primăriei Generale și activitățile culturale propuse de administrațiile sectoarelor pentru a avea o abordare unitară și coerentă la nivelul întregului oraș.

Pentru înscrieri și mai multe detalii:
s4@usb.ro / 0723.833.591

Strategia Culturală a Municipiului București a fost în dezbatere publică

Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2026 a fost făcută public pe site-ul Primăriei Generale a Municipiului București, urmând ca, în conformitate cu prevederile legii privind transparența decizională, să fie supusă dezbaterii publice până în data de 25 iulie 2016. Documentul strategic poate fi consultat aici, iar proiectul integral de Hotărâre a CGMB aici.

Pentru ca Bucureștiul să poată merge mai departe în competiția pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, a fost necesar ca documentul strategic  să fie adoptat de Consiliul General înainte de data de 12 august – momentul depunerii oficiale a dosarului de candidatură. pentru acest titlu.

Publicul a putut consulta și susține strategia strategia prin trimiterea opiniilor privind acest document pe adresa Primăriei Municipiului București, cu mențiunea “Recomandare la proiect de act normativ nr.  2793/1/09.06.2016” (pe site-ul www.pmb.ro, la adresa de e-mail proiecte.supuse.dezbaterii.publice@pmb.ro, prin poștă pe adresa: Primăria Municipiului București, Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, cod postal 060042, sau depuse la Centrul de informare PMB, B-dul Elisabeta nr. 42, sector 5).

Joi, 5 mai 2016, 11:00 | Întâlnirea de strategie culturală #4 | ARCUB Gabroveni

În data de 5 mai, ARCUB a găzduit prima întâlnire de consultare al cadrului pentru documentul strategic de viziune al Strategiei Culturale a Municipiului București. La întâlnire au participat atât reprezentanți ai instituțiilor culturale publice, cât și din sfera independentă.

Prezent la întâlnire, specialistul internațional Robert Palmer, fost director al departamentului de patrimoniu și cultură al Consiliului Europei, cu o vastă experiență în dezvoltarea unor strategii similare atât în orașe mari, de la Bruxelles la Londra sau Vancouver, dar și mici, a vorbit despre problemele comune pe care le întâmpină, în acest proces, țările din fostul bloc comunist.

De la poziționare și statut al culturii, de la centralizare și decentralizare, incluziune culturală, participare și diversitate, forme vechi și noi de expresie culturală, industrii culturale, economii creative și până la spațiul public, există nenumărate provocări pe care nu doar municipiul București le întâmpină în încercarea de a-și crea o direcție generală care să unească strategic cultura și dezvoltarea urbană. Înainte de 1989, statul era principalul decident, însă în ultimii 40 de ani, la nivel european, se observă o reducere a puterii lui în favoarea sectorului privat. Societatea civilă, care a devenit între timp mai puternică, este încă slab auzită. Este nevoie să privim către un nou tip de relație dintre stat, piață, creșterea și capacitarea societății civile.

Unde intervine, în acest plan, strategia culturală a unui oraș? Ea este în primul rând un plan, nu un set de decizii individuale ad hoc, luate de către reprezentanții unui oraș în domeniul culturii. Rolul ei este acela de a crea scopuri clare cu privire la dezvoltarea culturală urbană și de a se concentra pe obiective pe termen lung, nu doar anuale. De aceea, o strategie culturală care poate ajuta dezvoltarea unui oraș trebuie să țină cont de întregul sistem cultural complex și nu doar de nevoile unor instituții sau ale unor organizații culturale existente. Este nevoie să se facă o trecere de la decizii bazate aproape integral pe interese politice către decizii care se bazează pe fapte, pe livrarea de rezultate și priorități. Schimbarea de la un sistem închis la unul deschis, transparent înseamnă și o schimbare de la un singur factor de decizie la decizii luate în mod integrat, într-o manieră strategică.

Echipa Strategiei Culturale a continuat să organizeze o serie de întâlniri pentru feedback și dialog cu actorii din mediul cultural pe toată perioada depunerii dosarului de canditatură. Ulterior, strategia a fost supusă atât dezbaterii publice, cât și aprobării de către Consiliul General al Municipiului București, urmând ca procesul de operaționalizare să continue în decursul următorii ani.

Februarie – Aprilie 2016 | Consultări și întâlniri de lucru

În perioada februarie – aprilie 2016 au fost organizate o serie de consultări și întâlniri de lucru atât cu reprezentanți ai direcțiilor Primăriei Municipiului București relevante pentru elaborarea Strategiei Culturale, cât și cu instituțiile culturale municipale, cu reprezentanți ai Primăriilor de Sector și ai centrelor culturale subordonate acestora, precum și cu alți actori cheie în sectorul cultural în scopul dezvoltării Documentului Strategic.

În luna mai 2016 a fost făcut public pentru consultare o variantă de lucru a primului Document Strategic al  Strategiei Culturale a Municipiului București 2016-2026, în vederea finalizării acestuia.